Redakční rada

Nabídka akcí

Pačková Miroslava (Pavlíková)

Mgr. Miroslava Pačková (rozená Pavlíková), PhD. se narodila v roce 1990. V letech 2010-2015 absolvovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (obor Politologie a obor Bezpečnostní a strategická studia), kde následně pokračovala v doktorském studiu (Ph.D. v roce 2023). Od roku 2018 pracovala jako výkonná redaktorka odborného časopisu Obrana a strategie na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Od roku 2019 se poté přesunula na pozici akademické pracovnice Oddělení bezpečnostních a obranných studií tamtéž.

26/02/2024