Redakční rada

Nabídka akcí

Balogh Olivér

Olivér Balogh. Je doktorandem na Vojenské technické univerzitě ve Varšavě. V roce 2018 obhájil magisterskou dizertační práci na Vojenské technické univerzitě ve Varšavě na téma „Politické postavení maďarských ozbrojených sil a jejich role v Severoatlantické alianci“. Je autorem publikací o národní bezpečnosti Maďarska, vojenských opatřeních ve střední Evropě, maďarské bezpečnostní politice a krizovém řízení v Maďarsku.

10/09/2019