Redakční rada

Nabídka akcí

Novotný Tomáš

plk. gšt. Ing. Tomáš Novotný, MSc. Ph.D., narozen v roce 1960. Je absolventem Vysoké vojenské školy letecké v Košicích (1984) a Národní univerzity obrany ve Washingtonu (2009), kde získal cenu za vynikající výzkum v oblasti bezpečnostních studií. Působil jako národní představitel při Spojeneckém velitelství pro transformaci a Americkém velitelství střed. Jako externí expert Aliančního Programu zkvalitňování obranného vzdělávání přednášel na zahraničních vojenských vzdělávacích institucích. Zastával vedoucí funkce v oblasti strategického a obranného plánování. V současné době pracuje na Generálním štábu ozbrojených sil Slovenské republiky. Je autorem sedmi vědeckých a odborných článků v domácích i zahraničních časopisech, respektive kapitol v zahraničních odborných knihách.    

01/10/2019