Redakční rada

Nabídka akcí

Harašta Petr

Mjr. Ing. Petr Harašta, nar. 1968, vroce 1990 vystudoval VVŠ PV specializaci ekonomika armády - výstrojní zabezpečení. V praxi zastával různé funkce v oblasti týlového a technického zabezpečení. Od roku 1993 působí ve vojenském školství, kde se podílí na přípravě logistických specializací a zabývá se především zabezpečením materiálem osobního použití a účetnictvím majetku ve veřejném sektoru. Publikuje v odborných časopisech a pravidelně vystupuje na logistických nebo pedagogických seminářích a konferencích.

01/09/2016