Redakční rada

Nabídka akcí

Fiebich Marek

Mjr. Mgr. Marek Fiebich, M.A., narozen v roce 1983. Je absolventem Univerzity obrany v Brně (2008), Metropolitní univerzity Praha (2010) a University of Leicester ve Velké Británii (2016). V letech 2008 až 2013 působil u útvarů pozemních sil ve zpravodajské a operační odbornosti. V roce 2010 zastával pozici důstojníka zpravodajské skupiny štábu českého PRT v Afghánistánu. V letech 2013 až 2016 zastával pozici důstojníka operačního centra mnohonárodního společného velitelství v německém Ulmu. Po návratu ze zahraničí působil rok na operačním odboru Velitelství pozemních sil. Od roku 2018 působí na oddělení vojenskostrategických studií CBVSS. Zabývá se problematikou operačního umění a operačního prostředí.

27/11/2019