Redakční rada

Nabídka akcí

Pecina Viktor

Mjr. Ing. Viktor Pecina, narozen v roce 1982. Je absolventem Univerzity obrany v Brně (2005). V minulosti zastával funkce v oblasti geodetického zabezpečení AČR. Nyní je specialistou v oboru globálních navigačních satelitních systémů. V roce 2020 bude nasazen v misi KFOR, kde již jednou dříve působil. V oblasti geodézie a GNSS publikuje odborné články v domácích časopisech.

30/01/2020