Redakční rada

Nabídka akcí

Lochman Petr

pplk. gšt. doc. MUDr. Petr Lochman, Ph.D., narozen v roce 1977. Je absolventem Vojenské lékařské akademie JEP a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Od roku 2001 pracuje jako chirurg na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové a od roku 2004 je příslušníkem katedry vojenské chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Brně. Postupně složil atestace z chirurgie a onkochirurgie, v roce 2010 ukončil doktorandské studium v oboru vojenská chirurgie. Ve stejném oboru v roce 2018 habilitoval. Během své kariéry se jako vojenský chirurg zúčastnil dvou zahraničních misí (Irák 2004 a Afghánistán 2008). Jeho odborným zaměřením je především chirurgie jícnu a žaludku.

30/04/2020