Redakční rada

Nabídka akcí

Hanák Petr

Plk. Mgr. Petr Hanák, narozen v roce 1964. Je absolventem Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (1988).  Působil na různých funkcích v oblasti vojenské tělovýchovy v rámci AČR. V současné době působí ve funkci ředitele Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně. Dlouhodobě se zabývá problematikou fyzické zdatnosti v rámci doplňování personálu pro potřeby ozbrojených sil, problematikou tělesné výchovy v systému vzdělávání a problematikou pohybových aktivit jako součásti životního stylu.

29/10/2020