Redakční rada

Nabídka akcí

Přidalová Miroslava

Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., narozena v roce 1962. Je docentka na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí od roku 1992, obor antropologie a kinantropologie. Její publikační a odborná činnost je zaměřena na problematiku fyzické a sportovní antropologie. Věnuje se otázkám tělesné konstituce, tělesného složení, stavu a funkce podpůrně-pohybového systému a závislostem mezi morfologickými a funkčními parametry různých populačních skupin s ohledem na kineziologickou problematiku a vývojové trendy. Na FTK UP vyučuje anatomii, kinantropometrii, somatodiagnostiku, biologickou propedeutiku a kineziologii.

18/11/2020