Redakční rada

Nabídka akcí

Kompan Jaroslav

Major Ing. Jaroslav Kompan, narodený v roku 1982. Je absolventom Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (2005). V súčasnosti je externým doktorandom Katedry bezpečnosti a obrany v Študijnom odbore Obrana a vojenstvo. Pracuje ako asistent na Katedre vojenskej taktiky a operačného umenia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Počas svojej kariéry bol nasadený ako poradca viacerých bojových jednotiek Afganskej národnej armády. Zaoberá sa problematikou medzinárodnej bezpečnosti, operačného umenia a ženijného zabezpečenia. Je autorom portfólia vedeckých aj odborných článkov v domácich aj zahraničných časopisoch.

26/01/2021