Redakční rada

Nabídka akcí

Pohanka Miroslav

Pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc., narozen v roce 1979. Je absolventem Masarykovy univerzity z oboru biochemie (Mgr. 2003, RNDr. 2005, Ph.D. 2008), habilitován v oboru toxikologie (Univerzita obrany, 2012) a dále se specializující na analytickou chemii (Akademie věd 2014: DSc, Univerzita Pardubice 2016: profesor). Voják z povolání se specializující na oblast analýz a diagnostiky působení biologických agens a otravných látek a ochrany proti jejich působení v rámci Centra biologické ochran Těchonín (od 2003) a na Univerzitě obrany (od 2008).  Je autorem či spoluautorem více než 300 prací v časopisech s impaktním faktorem a s úhrnnou citační odezvou 4918 (web of science) a H indexem 34 a i dalších publikačních výstupů včetně monografií a učebnic.

14/09/2021