Redakční rada

Nabídka akcí

Davidová Monika

Ing. Monika Davidová, Ph.D., narozena  1975. Je absolventkou VVŠ PV ve Vyškově (Ing., 2003) a Univerzity obrany v Brně (Ph.D., 2008). Působila na pozicích odborné asistentky na Katedře sociálních věd a práva Fakultě ekonomiky a managementu a logistiky VVŠ PV ve Vyškově, Katedře řízení lidských zdrojů a Katedře ekonomie na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. V současné době je odbornou asistentkou na Katedře řízení zdrojů Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. Zabývá se problematikou řízení lidských zdrojů a trhu práce. Je autorkou řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech.

22/11/2021