Redakční rada

Nabídka akcí

Müllner Vojtěch

Ing. Vojtěch Müllner, Ph.D., narozen 1988. Absolvoval magisterské (2015) i doktorské studium (2021) v programu Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V současné době působí na Katedře řízení zdrojů na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně, Katedře veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a na Katedře hudební produkce na Hudební fakultě Janáčkovi akademie múzických umění. Zabývá se problematikou zdrojového zajištění různých oblastí veřejného a neziskového sektoru.

ORCID: 0000-0002-5327-3761

28/01/22