Redakční rada

Nabídka akcí

Nečas Kamil

Kapitán Ing. Kamil Nečas, narozen 1986. Absolvent Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany Brno (2013) obor Ekonomika obrany státu. V letech 2013–2019 působil na různých pozicích na ekonomickém odboru a odboru logistiky Univerzity obrany. V současné době je starším asistentem na Katedře řízení zdrojů na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. Zabývá se problematikou efektivní alokace zdrojů v prostředí obrany.

ORCID: 0000-0001-6181-1892

09/06/2022