Redakční rada

Nabídka akcí

Špok Tomáš

Plukovník gšt. Ing. Tomáš ŠPOK, Ph.D., narozen v roce 1970. Je absolventem Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově (1994) a doktorandského studia ve studijním programu ekonomika a management na Univerzitě obrany v Brně (2016). Působil ve vedoucích a řídících funkcích v oblasti plánování, přípravy a použití sil a prostředků AČR v operacích. Účastnil se dvou zahraničních operací pod vlajkou EU a NATO. Zabývá se problematikou uplatnění základních doktrinálních principů přípravy a použití ozbrojených sil v ozbrojeném konfliktu. Je autorem řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech. V současné době působí na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v oblasti vojensko-strategických studií a podílí se na realizaci vojenských karierových kurzů.

ORCID: 0000-0002-9096-1133

17/03/2022