Redakční rada

Nabídka akcí

Brigzalová Lenka

Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D., narozena 1970. Absolvovala doktorské studium (2010) v programu Ekonomika a management ve studijním oboru Ekonomika obrany státu na Univerzitě obrany. V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře řízení zdrojů na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany. Zabývá se problematikou v oblasti makroekonomie, vojenských výdajů a sociální politiky.

02/09/2022