Redakční rada

Nabídka akcí

Lach Jiří

Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., PhD., narozen 1971, je profesorem na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucím tohoto pracoviště. Je garantem navazujícího magisterského studijního programu War and Peace Studies a doktorského programu Political Science. Jeho badatelský zájem pokrývá témata historiografie, mezinárodních vztahů, či problematiku násilí a genocidy a přetrvávání nacionalistického mýtu v současné politice. V průběhu své akademické dráhy absolvoval řadu dlouhodobých a krátkodobých výzkumných a studijních pobytů, např. v USA (United States Military Academy West Point), Německu (Friedrich-Schiller University Jena), či ve Velké Británii, Tchaj-wanu a Izraeli.

Country: Czech Republic

https://orcid.org/0000-0002-1131-1854

 

22/11/2023