Redakční rada

Nabídka akcí

Sas Daniel

Ing. Daniel Sas, Ph.D., narozen v roce 1972. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (1994), kde získal i doktorský titul (2001) v oboru ZHN a ochrana proti nim. V současné době pracuje jako odborný asistent oddělení chemické a radiační ochrany Ústavu OPZHN Univerzity obrany. Jeho výzkum a výuka je zaměřena na jaderné zbraně, dozimetrii, radiační ochranu a detekci a analýzu radioaktivních látek.

28/11/2022