Redakční rada

Nabídka akcí

Kovanda Jan

Ing. Jan Kovanda (plk. gšt. v. v.), narozen 1968. Působil na různých velitelských a štábních funkcích u speciálních sil. V současné době pracuje jako akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně. Kromě speciálních sil se zabývá Hybridním válčením, terorismem a problematikou Aktivní zálohy AČR.

12/05/2023