Redakční rada

Nabídka akcí

Repík Dušan

Ing. Dušan Repík, narozen 1996. Je absolvent Univerzity obrany, obor Ekonomika obrany státu se zaměřením na logistiku a Vysokého učení technického v Brně, obor Řízení rizik ekonomických systémů. V současné době působí na katedře logistiky na Univerzitě obrany jako Ph.D. student zabývající se problematikou výkonnosti humanitárních dodavatelských řetězců a je členem Českého červeného kříže.

12/04/2023