Redakční rada

Nabídka akcí

Fousek Pavel

Ing. Pavel Fousek, Ph.D., mjr. v z., narozen  1963. Je absolventem Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově, program Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska (2000), titul Ph.D. mu byl udělen na Univerzitě obrany v Brně (2013). V letech 1989 až 2004 působil na velitelských a štábních funkcích u útvarů AČR. Od roku 2004 působil jako odborný asistent opět na Univerzitě obrany v Brně. V roce 2017 ukončil služební poměr. V současné době pracuje jako akademický pracovník Oddělení řízení kurzů Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Zabývá se problematikou bojové pohotovosti a mobilizace.

20/07/2023