Redakční rada

Nabídka akcí

Jakubíček Zbyněk

Ing. Zbyněk Jakubíček, mjr., narozen 1981. Je absolventem Univerzity obrany v Brně, program vojenská technika strojní (2005). V letech 2005 až 2017 působil na logistických a štábních funkcích. Od roku 2017 až 2021 byl vyslán do struktur NATO. V současné době pracuje na Oddělení řízení kurzů Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií, kde působí v oblasti plánování, organizace a realizace vojenských kariérových kurzů.

ORCID: 0000-0001-8858-305X

20/07/2023