Redakční rada

Nabídka akcí

Kotisa Jan

pplk. Ing. Jan Kotisa, narozen 1974. Absolvent bakalářského studijního programu Vojenská logistika, obor PHM na VVŠ PV Vyškov (1995) a magisterského studijního programu Ekonomika a management, studijní program Ekonomika obrany státu, VVŠ PV Vyškov (2003). Během své vojenské kariéry pracoval 25 let na různých logistických funkcích a absolvoval 2 zahraniční mise. V současné době pracuje na Univerzitě obrany jako vedoucí skupiny služeb logistiky, katedry logistiky, fakulty vojenského leadershipu. Zároveň studuje doktorský studijní program Teorie obrany státu na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany. Ve své disertační práci se zabývá problematikou vojenské dopravy.

12/07/2023