Redakční rada

Nabídka akcí

Blehová Mária

Kpt. JUDr. Mária Blehová, narodená  1988. Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Pôsobila ako právnik na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako právny poradca v Tíme pre integráciu síl NATO NFIU SVK, kde sa zaoberá najmä medzinárodným právom a zabezpečovaním súladu direktív a predpisov NATO s vnútroštátnym právom SR.

15/09/2023