Redakční rada

Nabídka akcí

Taterová Eva

Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D., narozena v roce 1987, působí jako výzkumná pracovnice na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. V roce 2016 získala Ph.D. v oboru Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, v letech 2010-2011 absolvovala magisterský program Blízkovýchodní studia na Ben-Gurion University of the Negev v Izraeli. Dlouhodobě se odborně zaměřuje především na témata československé zahraniční politiky a diplomacie v období studené války, historii a politický vývoj regionu Blízkého východu, arabsko-izraelský konflikt a antisemitismus ve střední Evropě. K uvedené problematice vyučuje řadu tematicky souvisejících kurzů pro studenty vysokých škol v České republice a v zahraničí.

Country: Czech Republic

https://orcid.org/0000-0001-9984-4841

14/11/2023