Redakční rada

Nabídka akcí

Rod Zdeněk

Mgr. Zdeněk Rod, narozen 1996. Je absolventem bakalářského i magisterského studia mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni. Na téže univerzitě vyučuje bezpečnostní studia a zároveň dokončuje postgraduální studium v oboru mezinárodní vztahy se specializací na řešení konfliktů a bezpečnostní studia. Dále spoluřídí bezpečnostní konzultační firmu Center for Security Consulting a vyučuje bezpečnost na univerzitě Ambis v Praze. V minulosti studoval na univerzitách v Lublani, Budapešti a na Evropské bezpečnostní a obranné akademii v Bruselu a také pracoval na Ministerstvu obrany na oddělení hybridních hrozeb. Specializuje se na zahraničně-bezpečnostní otázky, hybridní hrozby a strategickou komunikaci.

31/01/2024