Redakční rada

Nabídka akcí

Schvachová Denisa

Mgr. Denisa Schvachová, narozena 1996. Vystudovala obor religionistika na Univerzitě Pardubice (2021). V současné době je akademickou pracovnicí Ústavu zpravodajských studií (ÚZS) Univerzity obrany, kde zároveň studuje doktorský program Teorie obrany státu na Fakultě vojenského leadershipu. Jejím hlavním výzkumným zájmem jsou turecko-ruské vztahy
a potenciál jejich dopadu na bezpečnost České republiky a současná bezpečnostní situace na Blízkém východě.

23/05/2025