Redakční rada

Nabídka akcí

Dubec Radek

Plk. Ing. Radek Dubec, Ph.D., narozen 1966. V letech 1984–1988 absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyš- kově obor velitel tankových jednotek. Je absolventem Velitelského praporního kurzu (Vojenská akademie Brno, 1997). V letech 1988 až 2004 vykonával velitelské a štábní funkce u vojenských útvarů a zařízení AČR. V té době by účastníkem mise UNPRO- FOR. Od roku 2004 působil na Univerzitě obrany v Brně, v rámci Ústavu operačně tak- tických studií, Ústavu strategických a obranných studií UO a Katedry celoživotního vzdělávání. V roce 2011 úspěšně dokončil postgraduální studium v oboru vojenský management. Od září 2014 působí na Centru bez- pečnostních a vojenskostrategických studií UO. Je spoluautorem odborných publikací „Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru“, „Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategic- kého řízení“, „Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení“, „Operační koncepce: Přístupy a postupy“. Zabývá se zejména problematikou strategického řízení, aplikací metod na podporu rozhodování a procesy obranného plánování.

01/12/2015