Redakční rada

Nabídka akcí

Stejskal Jan

PhDr. Jan Stejskal, nar. 1978, vystudoval obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK v Praze (2005), poté působil jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, od roku 2006 pracuje na sekci obranné politiky a strategie MO. V roce 2009 absolvoval mezinárodní kurz Higher Command Studies Course "Leadership of Transformation" na Baltic Defence College. Od srpna 2012 pracuje jako obranný poradce vedoucího stálé delegace ČR při NATO v Bruselu a je jedním ze zástupců České republiky ve výboru pro obrannou politiku a plánování NATO (DPPC).

21/11/2013