Redakční rada

Nabídka akcí

Picka Jakub

Kapitán Ing. Bc. Jakub Picka, nar. 1984, absolvent Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany (2006) obor řízení kvality a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (2008) obor veřejná ekonomie. V letech 2007 až 2010 náčelník ekonomické skupiny 131. smdo Pardubice, v letech 2009 a 2010 náčelník 15. kontingentu KFOR AČR, od roku 2011 asistent katedry ekonomie Univerzity obrany. Zajímá se o efektivní alokaci zdrojů v prostředí obrany. Analyzuje možnosti uplatnění ekonomických kriterií v rozhodovacích procesech v prostředí obrany.

21/11/2012