Redakční rada

Nabídka akcí

Ivančík Radoslav

Plukovník Ing. Radoslav Ivančík, nar. 1969, VVŠ PV Vyškov, do r. 2004 vykonával funkci náčelníka finanční skupiny, finančně-právního oddělení a finančně-ekonomické služby na útvarech a velitelstvích Ozbrojených sil SR. Od roku 2005 pracoval na Generálním štábu OS SR jako náčelník oddělení financování a rozpočtování. V r. 2008 se stal náčelníkem odboru rozpočtu a financování (J-8) GŠ OS SR a od té doby též zastupuje Slovenskou republiku v NATO Training Group, Financial Sub-Group, a Military Committee Joint Standardization Board, Financial Working Group. Publikuje v řadě domácích i zahraničních vojenských i civilních časopisech a sbornících.

18/06/2012