Bureš Oldřich

Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., nar. 1979, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Na stipendium Fulbrightovy komise vystudoval obor International Conflict Resolution (M.A.) na Joan B. Kroc Institute, University of Notre Dame, Indiana, USA. Absolvoval rovněž semestrální studijní pobyt na Loughborough University ve Velké Británii a roční studijní pobyt na Miami University, Ohio, USA. V r. 2010 habilitoval na Vysoké škole ekonomické, v současné době je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucím Centra pro bezpečnostní studia na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší rovněž na katedře mezinárodních vztahů Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku operací na udržení míru OSN, privatizaci bezpečnosti a protiteroristickou politiku EU.

12/07/2011