Redakční rada

Nabídka akcí

Flachbart Alojz

Ing. Alojz Flachbart (pplk. v.v.), nar. 1953, po absolvování VVŠ TTZ v Žilině pracoval na ekonomických funkcích na stupních prapor, pluk a brigáda a posledních osm let jako ředitel Vojenského finančního úřadu. V letech 1985-1987 absolvoval postgraduální studium na VA Brno. Působí na katedře ekonomie, Fakulty ekonomiky managementu Univerzity obrany Brno, jako akademický pracovník ve skupině řízení finančních zdrojů. Publikuje v ČR i v zahraničí, hlavně v Maďarsku a na Slovensku, kde také absolvoval několik přednášek. Zabývá se otázkami managementu armád vyšegrádské čtyřky, systémy odměňování a finančně právní problematikou. Je řešitelem specifického výzkumu zaměřeného na otázky managementu armád V4.

12/07/2011