Redakční rada

Nabídka akcí

Mazal Jan

Ing. Jan Mazal, CSc. (plk.v.v.), nar. 1951, velitelské a štábní funkce v ženijním vojsku a v rámci AČR. Od r. 2007 pracuje jako odborný asistent na katedře řízení ženijního zabezpečení boje Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci. Je členem celoarmádních pracovních skupin, zabývajících se v rámci ženijního vojska problematikou C-IED a NEC. V rámci své vědecko-pedagogické činnosti se dále zaměřuje zejména na problematiku ženijního zpravodajství a průzkumu, přípravy specialistů a jednotek ženijního vojska, simulačních a trenažérových technologií. V těchto oblastech je také autorem či spoluautorem odborných přednášek a publikací.

12/07/2011