Hlúbik Pavol

Doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc., nar.1957, vedoucí katedry vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Univerzita obrany Brno. Zabývá se problematikou rizikových faktorů metabolického syndromu, možnosti diagnostiky a léčby. V rámci primární prevence zaměřuje pozornost na poruchy výživy, nadváhu a obezitu, pracuje jako vedoucí Centra pro poruchy výživy. Aktivně pracuje v řadě odborných lékařských společností: Česká obezitologická společnost, Česká společnost pro aterosklerozu. Pravidelně přednáší na tuzemských i zahraničních konferencích a publikuje v recenzovaných tuzemských i zahraničních časopisech.

26/05/2011