Pavlík Vladimír

Podplukovník MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., nar. 1969, doktorandská práce na téma antioxidační vitaminy v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.vedoucí, 1997-2002 sekundární lékař, Metabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dlouhodobé studijní pobyty: vojenské školy NATO Kanada, Francie, Švýcarsko. Zahraniční mise: Kábul, Afghánistán, zástupce hlavního lékaře HQ ISAF 2008, člen mezinárodního NATO panelu RTO v problematice bojových dávek potravin. Vědecký pracovník katedry vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, UO Brno. Zabývá se problematikou vojenské hygieny se zaměřením na výživu, bojové dávky potravin, obezitu a poruchy metabolismu v podmínkách AČR.

26/05/2011