Halberštát Ladislav

Doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc., nar. 1943, absolvent Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci a Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Absolvoval VK VŠ, mezinárodní kurz managementu obrany, kurz výchovy k národní bezpečnosti a orientační kurz štábních důstojníků NATO atd. Pracoval jako středoškolský a vysokoškolský učitel, výzkumný pracovník (Centrum pro studium vysokého školství, Institut pro strategická studia), vývojový pracovník (LOM Praha s.p. a VR Group a.s.) V rezortu obrany od roku 1992 jako vědecký pracovník i jako pracovník odboru vojenského školství. Nyní vedoucí katedry řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Expertní, projektová a publikační činnost v oblasti vzdělávání, obranné a bezpečnostní politiky.

24/01/2011