Holcner Vladan

Plk. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D., nar. 1975, je absolventem bakalářského a inženýrského studia v oboru ekonomika obrany státu na Fakultě ekonomiky obrany státu VVŠ PV ve Vyškově. Ve stejném oboru již na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany absolvoval v roce 2005 doktorské studium a v roce 2013 se úspěšně habilitoval a získal titul docent. Dále je absolventem kurzu Leaders for the 21st Century na George C. Marshall Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, SRN (2002) a International Defense Resources Management Course na Defense Resources Management Institute, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA (2006). Od roku 2004 působí na katedře ekonomie FEM UO, nejprve na pozici odborného asistenta, od roku 2008 na pozici vedoucího skupiny ekonomiky obrany státu. V současné době zastává funkci děkana Fakulty ekonomiky a managementu. Jeho odborná činnost se zaměřuje na problematiku měření vojenských výdajů, vyzbrojování a mezinárodní spolupráce v této oblasti.

29/08/2014