Redakční rada

Nabídka akcí

Holcner Vladan

plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D., narozen v roce 1975. Je absolventem VVŠ PV ve Vyškově (1998), Univerzity obrany v Brně (2005),Marshall Centrrre for Security Studies v Garmisch-Partenkirchenu (2002) a Naval Postgraduate School v Monterey, CA, USA (2006). Působil na různých pozicích na Katedře ekonomie Univerzity obrany, v letech 2010-2019 stál v čele Fakulty vojenského leadershipu a v současné době zastává pozici ředitele Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany. Zabývá se problematikou vojenských výdajů, jejich efektovou, mezinárodní spoluprací v oblasti vyzbrojování a v posledním období rovněž efektivitou jazykového vzdělávání v rezortu obrany. Je autorem řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech.   

09/03/2020