Sobotková Šárka

Doc. Ing. Šárka Sobotková, CSc., nar. 1955, Vysoké učení technické v Brně (1980), v roce 2002 na základě úspěšného habilitačního řízení na Univerzitě obrany v Brně jmenována docentem v oboru vojenské stavby. Od roku 1980 je vysokoškolským učitelem na katedře ženijních technologií Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Zabývá se převážně problematikou dopravních staveb. Ve své výzkumné činnosti se orientuje do problematiky průjezdnosti terénu. Výsledky své práce prezentuje na konferencích v Polsku, Slovensku a České republice.

22/11/2010