Florus Stanislav

Podplukovník doc. Ing. Stanislav Florus, CSc., nar. 1963, VVŠ PV Vyškov, vědecká aspirantura v Moskvě. 1986-1988 prošel velitelskými funkcemi na VVŠ PV, 1995-2001 učitelskými a vedoucími funkcemi na Střední vojenské škole ve Vyškově, 1991-1995 a následně od 2002 doposud akademickými funkcemi na VVŠ PV a vedoucími funkcemi na UO. V rámci pedagogické činnosti se věnuje problematice individuální a kolektivní ochrany a spolupracuje při řešení otázek bojového a operačního použití jednotek, útvarů a svazku chemického vojska. Ve vědecké práci se věnuje rozvoji oboru individuální a kolektivní ochrany. Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných článků a publikací a 14 učebních vysokoškolských textů a čtyř vojenských předpisů pro potřeby AČR.

04/02/2014

Články: