Kozílková Jana

PhDr. Jana Kozílková, CSc., nar. 1951, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor němčina-ruština. V letech 1975-1991 pracovala jako odborná asistentka na katedře rusistiky tamtéž., od září 1991 působí ve vojenském školství. Na VVŠ PV ve Vyškově vedla od r. 1993 katedru jazyků, v letech 1997-2004 byla prorektorkou pro zahraniční styky, po vzniku UO pak proděkankou pro vnější vztahy a rozvoj na FEM. Od 1. 9. 2006 je ředitelkou CJP UO. Je autorkou téměř 100 publikací z oblasti srovnávací jazykovědy, metodiky výuky cizích jazyků aj. Vystoupila na řadě konferencí, např. v Polsku, Německu, Rakousku, Bulharsku, na Slovensku, zúčastnila se seminářů a studijních pobytů ve Švýcarsku, Rusku, Německu a Rakousku.

23/11/2009