Redakční rada

Nabídka akcí

Kotala Jan

Ing. Jan Kotala, nar. 1980, po absolvování bakalářského studia na VVŠ-PV Vyškov, obor „velitel mechanizovaných jednotek-manažer“ v roce 2003, během něhož strávil 11 měsíců v USA na kurzech Airborne (výsadkový kurz) a Special Forces (zbraňový specialista), odešel sloužit k 43. vmpr v Chrudimi. Po roce praxe v této pozici a šesti měsících v misi KFOR nastoupil na pozici ZVR, kde působil následující rok. Během praxe u 43. vmpr se podílel na organizaci úspěšného kurzu „KOMANDO“ pořádaného 4. brn, určeného ke zdokonalení velitelských schopností velitelů malých jednotek. V roce 2006 absolvoval stu-dium na UO Brno, magisterský studijní program „velitel mechanizovaných jednotek-manažer“. V současné době pokračuje ve studiu na UO Brno v doktorském studijním programu „Vojenský management“. Od roku 2007 působí v oblasti zahraniční spolupráce v rámci MO ČR.

31/01/2008