Redakční rada

Nabídka akcí

Hoďánek Oldřich

Ing. Oldřich Hoďánek, nar. 1949, po absolvování Vojenské akademie v Brně (1972) sloužil jako voják z povolání v řadě funkcí v oblasti technického zabezpečení vojsk až po příslušníka oddělení tankové a automobilní službu armády a zástupce velitele tankové divize pro výzbroj. Od roku 1993 působil v různých vedoucích pozicích na MO ČR. Absolvoval postgraduální kurz řízení logistiky US Army Logistic Management College ve Fort Lee/VA (1993), mezinárodní kurz managementu zdrojů MO USA v Monterey/CA (1995). Na MO pracoval v oblasti rozvoje systému plánování programování a rozpočtování (SPPR) a osobně se podílel na zpracování řady strategických a plánovacích dokumentů ČR a rezortu MO. Současně byl externím spolupracovníkem Střediska bezpečnostní politiky při Centru ekonomických a sociálních strategií Univerzity Karlovy. Služební kariéru ukončil v roce 2009 jako člen Stálé delegace MO při NATO v Bruselu odchodem do starobního důchodu.

25/02/2015