Redakční rada

Nabídka akcí

Zbořil Tomáš

Mgr. Tomáš ZBOŘIL (pplk. v z.). Narozen 1969. Působí na katedře ekonomie FVL Univerzity obrany. VSOŠ Žilina 1988, Právnická fakulta MU 1995. Působil jako právník VA v Brně (1995–2004), akademický pracovník Univerzity obrany (2004–2009 a 2011 doposud). Zástupce náčelníka právní služby AČR (2009–2011). Zahraniční mise v Afghánistánu a Iráku (polní nemocnice 2002 a 2003). Zabývá se zejména problematikou pracovního práva a práva služebního poměru.

17/05/2017