Kříž Zdeněk

Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., narozen 1972. Vystudoval politologii a historii na FF MU. V prosinci 2006 se habilitoval v oboru politologie. Habilitační práci zpracoval na téma „Konec Německa jako civilní mocnosti? Německé vojenské operace v zahraničí za vlád rudo-zelené koalice v letech 1998 – 2005“. Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnostní organizace, bezpečnostní politiku Německa a České republiky, civilní řízení a demokratickou kontrolu armády a na historii válečných konfliktů. V letech 2010 a 2011 byl členem odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.

28/08/2018