Redakční rada

Nabídka akcí

Lochovský Jan

Mgr. Jan Lochovský, narozen v roce 1990. Je absolventem programů Historie a Bezpečnostní studie Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti studie PhD. program Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky. Dlouhodobě se zaměřuje na aktuální problémy Blízkého východu a fenomén státní a akademické interakce při jejich řešení.

17/06/2019