Redakční rada

Nabídka akcí

Smejkalová Tereza

PhDr. Tereza Smejkalová, Ph.D.,narozena v roce 1979. Absolventka Karlovy university, Institutu Science Po ve Strasbourgu, University Queensland v Austrálii a Diplomatické akademie ve Vídni. Pracovala v diplomatických službách v Bruselu a ve Vídni, nyní je vedoucí katedry politologie na Anglo-Americké universitě. Zabývá se především bezpečnostní problematikou Evropské unie. Je autorem odborných článků v domácích i zahraničních časopisech.

01/10/2019