Redakční rada

Nabídka akcí

Sedlák Bedřich

Ing. Bedřich Sedlák, nar. 1957, vystudoval VVŠ TTZ v Žilině, studijní obor ekonomika armády – výstrojní zabezpečení. Absolvoval v roce 1980. Do roku 1994 vykonával praxi u útvarů AČR a zastával funkci náčelníka služby ČVO 780, naposledy na stupni svazek. Od roku 1994 působil na VVŠ PV a UO jako akademický pracovník. Podílí se na přípravě studentů logistických specializací. Je spoluautorem několika skript, publikuje v odborných časopisech a pravidelně vystupuje na logistických nebo pedagogických konferencích.

01/09/2016