Redakční rada

Nabídka akcí

Sekanina Jiří

Pplk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D., narozen v roce 1973. V roce 1997 ukončil studium na VO FTVS UK v Praze. V roce 2002 získal titul PhDr., v roce 2016 titul Ph.D. na Univerzitě obrany v Brně ve studijním programu ekonomika a management. Od roku 1999 pracuje jako akademický pracovník. V současné době zastává funkci zástupce ředitele CTVS UO. V průběhu vojenské kariéry působil jako vojenský pozorovatel v rámci několika misí OSN. Dlouhodobě se věnuje problematice tělesné přípravy studentů UO a optimalizačním procesům v tělesné výchově na vojenské vysoké škole.

29/10/2020