Redakční rada

Nabídka akcí

Bezpečnost dodávek základní výzbroje a výstroje AČR: role domácího obranného průmyslu (3)

Tento text se zaměřuje na český obranný průmysl a jeho roli v obranné politice České republiky. Základním cílem článku je krátké představení možností českého obraného průmyslu, přičemž hlavní zaměření vede ke zjištění, zda a jakým způsobem je schopen pokrýt poptávku po základní výzbroji a výstroji. Zkoumány jsou základní položky, které jsou potřeba pro bojeschopnost vojáků v poli a zároveň schopnost je vyvinout, vyrobit a distribuovat na českém území.

Další informace

 • ročník: 2018
 • číslo: 3
 • stav: Recenzované / Reviewed
 • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Pavel Vinkler, Josef Kraus

Bezpečnost dodávek základní výzbroje a výstroje AČR: role domácího obranného průmyslu
Securing the Supplies of Basic Arms and Equipment of the Czech Army: The Role of domestic Defence Industry


 Celý článek →→

Mgr. Josef Kraus, Ph.D., narozen 1985 v Ústí nad Labem. Absolvoval bakalářské, magisterské a doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde také nadále působí jako odborný asistent na oboru Bezpečnostní a strategická studia Katedry politologie. Současně působí také na Mezinárodním politologickém ústavu. Autor členem redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. Profesně se zabývá bezpečnostní problematikou oblasti Středního východu se zaměřením na Islámskou republiku Irán a výzkum státního terorismu.

26/11/2018

1 komentář

 • Odkaz Komentáře 16. 3. 2019 14:09 napsal(a) Karel \kozák

  Bezpečnost dodávek základní výzbroje a výstroje AČR:
  role domácího obranného průmyslu
  Vinkler Pavel, Kraus Josef

  Zastavím se u názvu článku. Překlad z angličtiny je naprosto správný po všech stránkách, kromě významové. Nemohu souhlasit s použitím výrazu bezpečnost dodávek.
  Anglické slovo secure, security bezpečí, bezpečnost
  secure, security zajíštění, zabezpečení, jistota, záruka
  V abstraktu autoři uvádějí hlavní zaměření na možnosti českého zbrojního (obranného) průmyslu pokrýt poptávku základní výzbroje a výstroje. Tato věta se netýká bezpečnosti, ale zejména schopnosti vyrábět, distribuovat a následné činnosti.
  Podle mého názoru se bezpečnost může spojovat především s násilím, krádežemi, ničením, zneužitím apod. Zajištění výroby a dodávek také potřebují ochranu před napadením všeho druhu.
  Domnívám se, že název článku by se měl pozměnit, \možná varianta:
  Zajištění dodávek základní výzbroje a výstroje AČR:
  role domácího obranného průmyslu
  Bezpečnost dodávek a zajištění dodávek jsou rozdílné činnosti.
  Samotný čláínek je velmi obsáhlý, podrobně rozpracován a charakterizován včetně detailů výzbroje a výstroje. Přesně ukazuje na možnosti českého zbrojního průmyslu, včetně zahraniční spolupráce. V závěru se uvádí odpověď na otázku, co je průmysl schopen udělat pro obranu.

  Nahlásit

Zanechat komentář